Sunn vekst

Sunn vekst

2010-01-31
I går målte jeg 11-åringen i huset, og hun har snart vokst forbi sin mor. I dag tvang jeg meg selv på badevekta. For å sammenligne: Ikke all vekst er sunn vekst.
Av Anders Torvill Bjorvand

På både søndagsskolen og barnekoret teller vi barn. Vi måler og sammenligner. Vi deler ut stjerner og klistremerker. Hvor mange var vi på samme tid i fjor? Noen ganger er tallenes tale til vår fordel, og så klapper vi oss på brystet. Andre ganger er det spinklere i rekkene, og da mumler vi fort om indre vekst og kvalitet.

Som ledere skal vi være opptatt av vekst, men ikke all vekst er sunn. Også ugress kan vokse fort, og mine observasjoner på badevekta, der jeg måtte lene meg forover for å se tallskiva under magen min et sted, vitnet slett ikke om sunnhet.

Den sunne veksten er vekst som skapes i andre ved at de blir bedre kjent med Jesus, og at dette igjen gir smitteeffekt. Denne veksten krever at vi ledere fokuserer på egen sunnhet, og at vi sår av oss selv inn i barnas liv. Eller som Jesus sier det i Johannes 12, 24: "Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt." Her forutsier Jesus sin egen død, men samtidig holder han opp et ideal for oss som ledere - basert på hvordan vekst mellom generasjonene fungerer i naturen.

Den usunne veksten er vekst som har nok med seg selv. Her snakker vi om badevekter som "går runden", og om blomster som blir kvalt av ukontrollert tallmessig vekst av ugress.

Mange ganger har jeg hørt slitne ledere si noe slikt som: "Her vokser vi ikke tallmessig, men vi vokser i det minste åndelig". Dette er sikkert et velment forsøk på å holde humøret oppe i en vanskelig hverdag, men dette er ikke bibelsk. Kvalitativ og kvantitativ vekst hører uløselig sammen. Det ene utløser det andre.

Så kan du kanskje si: "Vi har nådd et platå her i vår søndagsskole. Sett i forhold til befolkningsmengde og søndagsskolens beliggenhet, så er det ikke realistisk at det kan komme særlig flere barn". Det kan godt være, men er dere virkelig i en slik unik posisjon, er allikevel ikke vekstmulighetene uttømt. Kan det startes opp en hverdagsskole i tillegg? Kanskje dere kan hjelpe til med å starte en avlegger-søndagsskole i nabobygda? Kanskje dere kan tilby ledertrening for å hjelpe andre i gang?

Hvis min datter på 7 år hadde sluttet å vokse i et helt år, ville jeg ikke sagt: "I husholdningen vår har vi hatt et arbeidsår på det jevne, og vi håper igjen å kunne se vekst i 2009". Jeg måtte umiddelbart sett på sunnheten og hva som hindret den naturlige veksten. Vekst kommer nemlig verken fra festtaler eller fra krampetrekninger, men den kommer helt naturlig gjennom sunnhet.


Denne artikkelen har stått på trykk i Norsk Søndagsskoleblad i 2008

Powered by Cornerstone