Fornyelsen

Fornyelsen

2010-01-31
I en alder av 37 år har jeg hatt noen håndfuller med hjertetransplantasjoner. Døtrene mine har kanskje hatt et par. Det er jeg glad for.
Av Anders Torvill Bjorvand

Det var en litt grå søndag utenfor bedehuset i Askim i Østfold. Jeg og min eldste datter var klare for å ta i mot barna til søndagsskole. Den søndagen satte vi en rekord. En bunnrekord. Oppmøtet forble nemlig på oss to - meg og Susanne.

Dette var vendepunktet. Hit men ikke lenger. Enten endrer vi kursen radikalt, eller så legger vi ned. Vi hadde nådd bunnen.

Gjennom en systematisk fornyelsesprosess med inspirasjon og materiale fra både Willow Creek og Søndagsskoleforbundet, er Normisjon Askims Søndagsskole i dag en vital og oppegående søndagsskole hvor mange barn trives og blir kjent med Jesus.

Alt som lever har sin rot i fornyelsen. Gud har laget det slik. Det som fornyes lever videre, og det som slutter å fornye seg, visner og dør.

Visste du at kroppen fornyer seg hele tiden? Alle cellene i kroppen unntatt sentralnervesystemet og arrvev fornyer seg hele livet. Og det er ikke bare hår og negler som dette berører. Etter noen år har du fått et helt nytt hjerte, lever, nyrer og skjelett. Det er bare denne typen "naturlig" hjertetransplantasjon vi har gjennomgått i min familie, og det er vi takknemlige for.

Fornyelse er ikke enkelt. Det krever at man innser nå-situasjonen, at man har et felles mål, og at man jobber i et passe tempo - ikke for sakte og ikke for fort.

På kroppene våre ser vi ikke bare hvordan fornyelsen skjer slik Gud har tenkt den, men vi ser også konsekvensene av synden i verden. Dette kan vi ta lærdom av.

Når en gruppe med celler slutter å ta del i den fornyelsen som resten av kroppen gjennomgår, så vil man få koldbrann, og hele kroppen står i fare for å dø. Eneste botemiddel er ytterst smertefullt - å skjære bort denne kroppsdelen.

Når en gruppe med celler fornyer seg i et rasende tempo - i utakt med resten av kroppen - er ikke situasjonen mindre dramatisk. Da har man fått kreft, og med mindre dette skjæres ut, vil hele kroppen ødelegges.

Fornyelse krever balanse, og det krever at alle spiller på lag. Men det krever også noen ganger at man må gjøre noen smertefulle inngrep der hvor fornyelsen har stoppet opp eller der den løper av gårde i utakt med organisasjonen.

La meg til slutt hilse dere med et lite utdrag fra Romerne 12, 2:
"la dere forvandle ved at sinnet fornyes"

For den enkelte starter det der - ved å søke Gud der Han er å finne - i Hans ord og sakramenter, i fellesskapet, bønnen og tilbedelsen, og gjennom Hans tiltale til oss som enkeltpersoner og forsamlinger.


Varianter av denne artikkelen har stått på trykk i Norsk Søndagsskoleblad i 2008 samt i bladet Oasen i 2009

Powered by Cornerstone